Zielona Kreacja

Z CZEGO SKŁADA SIĘ PROJEKT?

Sporządzenie dokumentacji projektowej trwa od 2 do 4 tygodni. W zależności od złożoności projektu zamyka się ono w 4-6 spotkaniach.

Standardowa dokumentacja projektowa zawiera:

 1. projekt koncepcyjny ogrodu,opis programu ogrodu i jego stylu 
 2. wizualizacje wybranych 3 fragmentów ogrodu
 3. projekt technicznego rozmieszczenia roślin wraz z opisem
 4. projekt techniczny nawierzchni z opisem użytych materiałów
 5. projekt techniczny systemu automatycznego nawadniania
 6. projekt techniczny systemu oświetlenia ogrodu
 7. projekt techniczny wymiarowania ogrodu i elementów architektonicznych
 8. bilans powierzchni, obliczenia i opisu użytych materiałów wg indywidualnego zamówienia wykonujemy również:
 9. przekroje techniczne
 10. projekt ogrodzenia, murów i murków oporowych, schodów
 11. projekt, trejażu, altan oraz innych elementów małej architektury


JAK POWSTAJE PROJEKT?

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ustalamy termin spotkania.
Najczęściej odbywa się ono na terenie objętym projektem.

Poprosimy Państwa o przygotowanie następujących materiałów: podkład geodezyjny, projekt wyprowadzenie mediów z budynków ,schemat instalacji podziemnych oraz inne informacje, jak plany, rzuty i wizualizacje budynku, aktualne fotografie terenu objętego opracowaniem.

1. SPOTKANIE I koncentruje się na wizji lokalnej i zebraniu informacji - potrzeb Inwestora związane z ogrodem, jego wizja. Przedstawimy Państwu katalog z naszymi projektami i realizacjami, gdzie dokładnie możemy omówić na przykładach szczegóły rozwiązań.
Po zapoznaniu się z terenem i Państwa oczekiwaniami, przedstawimy ofertę cenową wykonania dokumentacji projektowej.

Jeżeli spotka się ona z Państwa akceptacją, wówczas sporządzamy dwie koncepcje, które przedstawimy na drugim spotkaniu.

2. SPOTKANIE II obejmuje przedstawienie wariantów koncepcji, zaproponowanie określonych rozwiązań, wskazanie materiałów, elementów ogrodu - omówienie programu ogrodu.

Jeżeli nasze propozycje przypadną Państwu do gustu i wyrażą Państwo chęć dalszej współpracy, przechodzimy do podpisania umowy o prace projektowe.
W przypadku odmowy dalszej współpracy nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.

3. SPOTKANIE III - obejmuje przedstawienie dopracowanej koncepcji, wrysowanej na plan po uprzednim przeprowadzeniu pomiarów w terenie i inwentaryzacji. Proponujemy i wybieramy materiały na ścieżki, obrzeża, wypełnienie rabat. Omawiamy szczegóły. Przedstawiamy zdjęcia roślin oraz przykładowe kompozycje, omawiamy ich walory, wymagania. Zostają przedstawione wizualizacje wybranych fragmentów ogrodu przybliżających wygląd przyszłego ogrodu.
Na tym spotkaniu ustalamy również układ systemu nawadniania i oświetlenia, jego typ i sposób sterowania. Na podstawie tych informacji sporządzamy projekt techniczny.

4. SPOTKANIE IV - dotyczy wprowadzenia ewentualnych poprawek. Rozwiązujemy wątpliwości, sugestie uwzględniamy w projekcie. Proszę pamiętać, każda Państwa uwaga jest dla nas bardzo cenna!

5. SPOTKANIE V - oddanie projektu i złożenie oferty na realizację Do dokumentacji dołączamy kosztorys wykonawczy, który jest naszą ofertą na wykonanie ogrodu. Wykonanie przez nasze biuro dokumentacji projektowej nie zobowiązuje do podpisania umowy o prace związane z realizacją. Posiadanie pełnej dokumentacji projektowej pozwala na złożenie zapytań ofertowych do innych firm.

Jeżeli są Państwo zainteresowani realizacją, to spotkanie jest okazją do przedyskutowania etapów, planowanego terminu oraz czasu trwania prac. Budowa ogrodu jest kosztownym przedsięwzięciem, dlatego należy je dokładnie omówić

Wykonanie: REVOLWEB